dr Nebojša Baračkov

dr Nebojša Baračkov

 • Rođen i odrastao u Novom Sadu. Tu je završio osnovnu, Srednju medicinsku školu „7.april“ i Medicinski fakultet.
 • Radno iskustvo je stekao na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine gde je radio od 2002. do 2010. godine. Završio specijalizaciju iz psihijatrije i položio specijalistički ispit 2007. Za to vreme radio na više odeljenja i organizacionih jedinica ali najduže na Odeljenju za bolesti zavisnosti.
 • Svoje dugogodišnje iskustvo u lečenju bolesti zavisnosti publikovao u više stručnih časopisa, priručnika i dr. publikacija.
 • Od 04.05.2010. počela je sa radom Specijalistička psihijatrijska ordinacija "Baračkov".
 • Angažovan je na projektima Ministarstva zdravlja Republike Srbije u oblati prevencije HIV/AIDS-a za vulnerabilne populacije na poziciji projekt menadžera.
 • Član Komisije za borbu protiv HIV/AIDS-a Vlade Republike Srbije, učestvovao u izradi Nacionalne strategije za HIV/AIDS R.Srbije 2005.-2010. i 2011.-2015.
 • član Ekspertske grupe za zdravlje mladih Vlade Republike Srbije, učestvovao u izradi nacionalne Strategije za razvoj i zdravlje mladih. Priručnik " Vaspitanje za zdravlje kroz životne veštine" (2008.), u čijoj izradi je dao autorski doprinos za oblast prevencije narkomanije, prerastao je u zvanični kurikulum za prosvetne radnike u srednjim školama u oblasti zdravstvene prevencije.
 • Učestvovao je u izradi Akcionog plana politike za mlade Izvršnog veća AP Vojvodine.
 • Učestvovao u projektu "Edukativni karavan" za Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije tokom 2008.-09.
 • Autorski učestvovao u preko 20 projekata Škola za vršnjačke edukatore u oblasti prevencije bolesti zavisnosti" Udruženja Prevent kao trener održanim u 14 gradova Srbije.

Bibliografija dr Nebojša Baračkov

 1. Viktimologija i alkoholisanost – Doroški, M., Baračkov, N.; Aktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i graničnih područja, 2002.
 2. Zavisnost od droga – Vučković, N. i sar; Novi Sad, 2004.
 3. Strategija za razvoj i zdravlje mladih u Republici Srbiji – grupa autora; Ministarstvo zdravlja R.Srbije 2006.
 4. Zavisnost od droga i HIV/AIDS infekcija – Vučković, N., Baračkov, N.; Novi Sad, 2006.
 5. Droge od zabave do bolesti – Vučković, N. i sar.; Novi Sad, 2007.
 6. Vaspitanje za zdravlje kroz životne veštine – grupa autora; Ministarstvo zdravlja R.Srbije, 2008.
 7. Priručnik za vršnjačke edukatore iz oblasti primarne prevencije bolesti zavisnosti – Baračkov, N. i sar.; Udruženje Prevent, 2009.
 8. Vodič za rad na terenu, kako približiti prevenciju HIV-a ranjivim grupama – grupa autora; Ministarstvo zdravlja R.Srbije, 2010.

Marijana Rosić
ma psiholog - psihoterapeut

 • Diplomirala je na Odseku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, na kom je završila i diplomske akademske – master studije. Edukovana je iz Racionalno emotivno bihejvioralne terapije (REBT), Sistemske porodične psihoterapije i Shema terapije, a u svom radu koristi znanja i iz drugih psihoterapijskih modaliteta. Od 2014. godine je nosilac nacionalnog sertifikata za psihoterapiju.
 • 12 godina pruža psihološko-psihoterapeutsku pomoć i podršku adolescentima i odraslima kroz individualne seanse, kao i parovima i porodicama kroz partnersku i porodičnu psihoterapiju. Takođe, ima iskustvo u psihološkoj proceni, kao i u radu sa klijentima kroz iskustveno-edukativne grupe.
 • Radno iskustvo, izuzev kroz privatnu praksu, sticala je angažovanjem u različitim ustanovama. Neke od njih su Klinički centar Vojvodine (Odeljenje za bolesti zavisnosti), Srednjoškolski dom, ustanove namenjene predškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, kao i NIS a.d. Novi Sad (Sektor za trening i razvoj). Učestvovala je u osmišljavanju i realizaciji više projekata namenjenih psihološkom osnaživanju i edukovanju mladih i odraslih, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
 • Završila je obuke za vođenje radionica i treninga, kao i obuku za regrutaciju i selekciju kadrova.
 • Autor je, koautor i trener brojnih programa namenjenih adolescentima i odraslima (stručnoj i nestručnoj javnosti). Ima višegodišnje iskustvo u proceni, regrutaciji i selekciji kadrova, za potrebe različitih organizacija, ustanova i kompanija.