dr Nebojša Baračkov

Dobrodošli

U Psihijatrijskoj ordinaciji "Baračkov" za Vas je kreirano prijatno i pouzdano okruženje, uz stalno nastojanje da se odgovori na emotivne i duševne potrebe klijenata/kinja. Cilj je da se klijentima/kinjama priušti adekvatna i savremena zaštita mentalnog zdravlja od strane profesionalnih terapeuta/kinja. Ova ordinacija nudi ruku svim onima koji traže pomoć u ostvarivanju zdravijeg i kvalitetnijeg života.

U Psihijatrijskoj ordinaciji "Baračkov" se neguje holistički pristup (čovek kao jedinstveno i sveobuhvatno biće u bio-psiho-socijalnom smislu) koji uključuje klijenta kao neophodnog saveznika u procesu ozdravljenja.

Misija

Misija Psihijatrijske ordinacije "Baračkov" je da obezbedi dostupan, integrisan, kontinuiran i sveobuhvatan program okrenut klijentu/kinji koji je takođe fleksibilan i prilagođava se promenama ili specifičnim potrebama koje nastaju tokom terapeutskog procesa.

Vizija

Da se stvori prepoznatljivi zdravstveni brend kroz koji će da se facilitira mentalni, socijalni i duševni napredak naše lokalne zajednice nudeći dostupnu i kvalitetnu zaštitu mentalnog zdravlja.